Menu

Iman Educare

Verified Business

About this listing

Iman Educare mempunyai dua buah tadika iaitu Tadika An Nur Iman dan Tadika Qurratul Iman. Tadika ini dilaksanakan bagi menyediakan pendidikan awal kanak-kanak berumur 4 – 6 tahun bagi membolehkan mereka menghayati nilai-nilai murni, hidup bermasyarakat dan sebagai persediaan ke alam persekolahan kelak.

Pelbagai aktiviti wajib yang dijalankan sepanjang tahun di tadika. Antaranya lawatan, sukan dan majlis graduasi.

Iman Educare has two kindergartens, Tadika An Nur Iman and Tadika Qurratul Iman. This kindergarten is implemented to provide early education of children aged 4 – 6 years to enable them to appreciate the values ​​of pure, social life and to prepare for future schooling.

Various compulsory activities carried out throughout the year in kindergartens. Among them are visits, sports and graduation events.

Testimony

Lot 1695, Jalan Telipot, Bandar Kota Bharu, Kota Bharu Kelantan 15150 MY
Business Hour

There are no products